Güvenilir Fatura Ödeme Sistemleri

Hakkımızda


“turkfatura.com” 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ nin “Harici donanım ve yazılımların ÖKC’ lerle bağlantılı çalışma esasları” başlıklı 8 inci maddesine uygun olarak sahadaki bayi yapısını kurgulama ve operasyonunu yönetmek üzere kurulmuş bir organizasyondur. İş ortağımız olan banka ve yetkili ödeme kuruluşlarının mevzuata uygun şekilde saha operasyonlarının ÖKC cihazlarına aktarılması konusunda faaliyet göstermektedir.

Vizyonumuz: Yeni nesil ödeme cihaz ve sistemlerinin ülkemiz ticari sistemine entegrasyon sürecinde öncü kuruluş olarak rol almaktır.

Misyonumuz: Tüketicilerin ve esnafımızın “En güvenilir” şekilde ödeme ve tahsilat süreçlerine aracılık edecek kurgular oluşturmak, iş ortaklarımız ile birlikte sürdürülebilir ve yenilenebilir işbirlikleri kurmak.